05 November

Brofar Mum Blok Fare Zehiri

Ürün Adı: Mum Blok Fare Zehiri Etken Madde: Brodifacoum Ürün Şekli: Mum Blok Yem Ambalaj Şekli: 2 X 40 Gr Marka: Brofar

Ürün Adı: Mum Blok Fare Zehiri
Etken Madde: Brodifacoum
Ürün Şekli: Mum Blok Yem
Ambalaj Şekli: 2 X 40 Gr
Marka: Brofar

brofar-mum-blok-fare-zehiri